BUCS SESSIONS

27 maig, 20:00
bounties_foto2

Les Bucs Sessions són concerts de curta durada protagonitzats per bandes locals que volen foguejar-se i que utilitzen els Bucs Baumann com a local d’assaig. L’Associació per a la Promoció Musical Indirecte, entitat que col•labora en la gestió d’aquests bucs, ha proposat incloure, per primera vegada, una de les Bucs Sessions a la programació del TMM. El suport a les bandes locals que comencen, és important. Sembrar per recollir.